Nhận biết theo cách thống kê 100 ngày có độ chính xác rất cao 

đầu đuôi – Thống kê cầu chuẩn

Thống kê đầu đuôi | Thong ke xo so | Đầu đuôi loto